Internetinio portalo „Meno Propaganda“ dėmesys sutelktas į kultūros ir meno procesus, vykstančius Kaune, retsykiais pasižvalgant ir į tai, kas vyksta Sostinėje ar už Lietuvos ribų. Nors užsiimame įvairių meno rūšių – teatro, šokio, muzikos, fotografijos – sklaida, visgi labiausiai mus domina šiuolaikinis menas. Siekiame supažindinti skaitytojus su šiuolaikinio meno formomis, tokiomis kaip performansas, instaliacija, menininis tyrimas, socialiniai-meniniai-projektai, meninė intervencija bei kitais tarpdisciplininiais projektais, apjungiančiais tradicines dailės formas – skulptūrą, tapybą, grafiką. Taip pat ypatingą dėmesį skiriame jauniesiems meno kūrėjams, aktyviai veikiantiems Lietuvos meno lauke.

REDAKTORIAI:
Greta Bernotaitė ir Vytautas Paplauskas

SUSISIEKITE:
info@menopropaganda.lt